1,A szerződési feltételek alapfogalmai

 

2,Webáruház szerződési feltételek célja:

 

3,A Webáruház-szolgáltatás:

 

4,A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása:

 

5,A vásárló jogai és kötelezettségei:

 

6,Adatvédelem, adatbiztonság:

 

7,Záró rendelkezések

 

 

 

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

 

1.1 Szolgáltató adatai

 

 

 

Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet (Továbbiakban: Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet)

 

Székhelye: 5136, Jászszentandrás Rákóczi út 94. 

 

Projektmenedzser: Bazsik Tamásné Csilla

 

Email ügyfélszolgálat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Adóigazgatási azonosítószám: 25444270-2-16

 

Cégjegyzékszám: 16 02 002032

 

 

 

1.2 A vásárló, vagy megrendelő

 

Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet internetes felületén felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

1.3 Szállítók adatai

 

1.3.1 A Magyar Posta Zrt. áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja a „szállítási információk” link alatt megtekinthető árakon.

 

 

 

2. Webáruház szerződési feltételeinek célja

 

A Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 

A Webáruház szerződési feltételei a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt cégünk nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető.

 

2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

 

A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát.

 

2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya

 

A Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig.

 

 

 

3. A Webáruház-szolgáltatás

 

A Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

 

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

 

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet azonban kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges. Ennek értelmében a szerződéskötés lehetséges nyelve magyar.

 

3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

 

FELHASZNÁLÓI ADATOK

 

E-mail cím (felhasználói belépéshez)

 

Jelszó

 

3.3 Rendeléshez szükséges további adatok

 

Szállítási cím

 

Irányítószám

 

Város

 

Utca neve

 

Házszám

 

Számlázási cím

 

Cég neve

 

Irányítószám

 

Város

 

Utca neve

 

Házszám

 

3.4 a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi

 

A vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával az adatok tárolására, archiválására, és kezelésére a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet-t bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja.

 

 

 

4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása

 

4.1 Általános jellemzők

 

A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 

4.2 Regisztráció

 

A Webáruház-regisztráció során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, ezután a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket megvásárolhatja.

 

4.3 Megrendelés módosítása, törlése

 

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az ügyfélszolgálat elérhetőségein) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:

 

Készpénzes fizetéssel futárszolgálattal kézbesítés esetén, a futárszolgálatnak át nem adott rendelésekre elfogadhatja. Amennyiben a futárszolgálat átvette a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet-től a kiszállításra kerülő termékeket, akkor ezzel a jogával a kézbesítéskor élhet.

 

4.4 Fizetési feltételek

 

 

 

A vásárló a vásárolt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékének teljesítését az alábbi módokon oldhatja meg:

 

A futárnak az áru átvételekor készpénzben.

 

A Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet bankszámlájára való közvetlen átutalással szállítás előtt.

 

Személyes átvétel esetén a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet-nek készpénzben.

 

A Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet minden esetben a fizetési módnak megfelelő számlát állít ki. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

 

4.5 Sikertelen kézbesítés esetén

 

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását.  Amennyiben a termékek átadása a második alkalommal sem valósul meg, a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és az áru visszaérkezését követően törli.

 

4.6 Rendeléskövetési szolgáltatás

 

A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

 

 

 

5. A vásárló jogai és kötelezettségei

 

5.1 Az elállás joga

 

A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról videó felvételt készít. Az Eladó köteles az áru ellenértékének, az igazolhatóan felmerült költségek levonása utáni összegét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

 

5.2 a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet esetleges kára

 

Amennyiben a visszahozott áruról vélelmezzük, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet követelheti a megrendelőtől. Felek a csomag károsodásának bizonyításaként kölcsönösen elfogadják az Eladó által, az áru felbontásakor készített video felvételt.

 

5.3 Szavatosság

 

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

 

 

 

6. Adatvédelem, adatbiztonság

 

6.1 Adatvédelmi nyilatkozat

 

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe. Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

 

6.2 Személyes adatok módosítása

 

Megadott személyes adatait a vásárló a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok törlése:

 

Egyedi azonosító

 

E-mail cím

 

Telefonszám

 

Jelszó

 

Név módosítása

 

Egyedi azonosító

 

A regisztráció törlését a vásárló a [email] elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti.

 

 

 

7. Záró rendelkezések

 

7.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

 

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink, akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk.

 

7.2. A jogviszony megszűnése

 

A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig. A vásárló bármikor kérheti a szerződés azonnali hatályú megszüntetését, amennyiben nincs folyamatban tranzakció, és egyik fél részéről sem áll fenn követelés. Ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük a regisztrációjának törlésével.

 

A Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

 

7.4. a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet felelőssége nem terjed ki

 

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi, illetve erkölcsi felelősséget nem vállal.

 

 

 

GARANCIA, REKLAMÁCIÓ

 

Termékeink minőségére a jogszabályok szerinti mértékű garanciát vállalunk.

 

Ha a termék bizonyítottan hibás, arra a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet természetesen, visszafizetést, vagy cseregaranciát vállal, amely magában foglalja a szállítási költség visszafizetését vagy új termék ingyenes küldését.

 

Megrendelő jogosult reklamációját, észrevételeit írásban eljuttatni az Eladóhoz. A reklamációt az Eladó köteles 3 napon belül megvizsgálni, az eredményéről és a további teendőkről írásban értesíteni a Megrendelőt.

 

Legfrissebb cikkek

2020. február 04.
2020. január 30.
2020. január 30.

Facebook

X

Right Click

No right click